skip to Main Content

Umthengi Othenga Umuzi Okanye Indlu Okokuqala Ngqa – Nakhu Okufanele Ukwazi Nge – FLISP

I-FLISP (Finance Linked Individual Subsidy Programme) iwuxhaso lukahulumeni lwabantu baseNingizimu Afrika abaqala ngqa ukuthenga izindlu okanye imizi, eyethulwa okokuqala ngonyaka ka-2012. Ekuqaleni, i-FLISP yayinikezwa njengendlela yemalimboleko yekwethenga indlu okanye umuzi kuphela, elinganiselwe kubantu abahola phakathi kuka-R1,500 - U-R15,000 wemali engenayo…

Read More

RATES & LEVIES

In order for a property to be transferred from a Seller to a Purchaser, a rates clearance certificate must be obtained from the Municipality and lodged at the Deeds Office with the transfer documents. In practice, we refer to the…

Read More

BOND VS TRANSFER COSTS

So, you decide to purchase a property, a conveyancer is appointed, you obtain a bond, and the process is moving along smoothly. You are then requested to sign your transfer documents, you sign five affidavits, and then you are slapped…

Read More

WHO PAYS THE CONVEYANCING COSTS?

There is often confusion between a Seller and Purchaser about who pays the transfer costs to the conveyancer in a sale of immovable property. The Purchaser is responsible for payment of the transfer costs to the conveyancer, including the transfer…

Read More
Back To Top