skip to Main Content

Umthengi Othenga Umuzi Okanye Indlu Okokuqala Ngqa – Nakhu Okufanele Ukwazi Nge – FLISP

I-FLISP (Finance Linked Individual Subsidy Programme) iwuxhaso lukahulumeni lwabantu baseNingizimu Afrika abaqala ngqa ukuthenga izindlu okanye imizi, eyethulwa okokuqala ngonyaka ka-2012. Ekuqaleni, i-FLISP yayinikezwa njengendlela yemalimboleko yekwethenga indlu okanye umuzi kuphela, elinganiselwe kubantu abahola phakathi kuka-R1,500 - U-R15,000 wemali engenayo…

Read More
Back To Top